کابینت از اجزاء مهم در دکوراسیون هر آشپزخانه است. شاید این موضوع امری بدیهی به نظر برسد اما اهمیت کابینت های آشپزخانه از نظر فضاسازی و دکور بسیار قابل توجه است. در خانه های جدید که آشپزخانه ها به صورت اوپن ساخته می شوند، فضای آشپزخانه اهمیت بالقوه بیشتری یافته است و فضای آشپزخانه تبدیل به بخشی از پذیرایی منزل شده است.

کابینت ها بستر اصلی آشپزخانه منزل را تشکیل می دهد و فضایی برای ذخیره و به نمایش گذاشتنِ وسایل و ابزارآلاتِ ضروری پخت و پز و سرو غذا به شمار می روند. بخش اعظم جذابیت آشپزخانه ها به طرح و دکور کابینت های آنهاست.